Diaqnostika (NDT)

NDT  (Qeyri-dağıdıcı sınaq) yoxlama metodlarından istifadə edərək aşağıdakı Defektoskopiya işləri yerinə yetirilir:

•    Müxtəlif ölçülü  (60÷168 mm) qazma borularının DS1 Cat 5 standartına uyğun tam inspeksiya olunması;
•    Hər növ metalın divar qalınlığının dəqiq təyin edilməsi;
•    Neft-mədən avadanlıq və alətlərinin (Ştrop, Elevator, Qarmaq, Qarmaqblok, Tal-blok, Fırlanğıc, Vallar, Kəlləçarx, Açarlar və s.) yoxlanması;
•    Bütün növ qaynaq tikişlərinin yoxlanması;
•    Müxtəlif təyinatlı seperatorların,çənlərin və s. yoxlanması;
•    Qaldırıcı qurğuların və aksesuarlarının yoxlanması;
•    Müxtəlif ölçülü burazların yoxlanması.

NDT yoxlama metodları:
1. Visual yoxlama
2. Ultrasəs yoxlama
3. Maqnit tozu ilə yoxlama
4. Elektomaqnit yoxlama
5. Penetrant yoxlama 
6. Qazma zamanı istifadə olunan avadanlıqların defektoskopiyası (OCTG)

Layihələr