Layihələndirmə
  • Avtomatika sistemləri;
  • Neft Qaz qurğuları;
  • Nasos Stansiyası və su təchizatı qurğuları;
  • Telekommunikasiya, tv, səs sistemləri;
  • Aşağı və yüksək gərginlikli sistemlər;
  • Videomüşahidə, yanğın və perimetr təhlükəsizliyi sistemləri;
  • Şəbəkə infrastrukturu;
  • Dəniz özüllərində robotlaşdırılmış yanğından mühafizə, siqnalizasiya sistemləri;
  • Yüksək təzyiqli hidravlik məsafədən idarə etmə sistemləri;
  • Müxtəlif tipli metal konstruksiyalar.
Layihələr