Qalf Drillinq Saplay FZE

Nəzarət Ölçü Cihazları və Avtomatika vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti, yoxlanması, təmiri, sazlanması, qazma boru və avadanlıqlarının yoxlanılması (defektoskopiya) ,qalınlıq ölçmə və s. işlər.

2020-ci ildə işə başlanılıb ,hazırda işlər davam edir.