Avtomatika Sistemləri

Sentra QSC tərəfindən neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə layihələndirmə, təchizat, tikinti-quraşdırma, montaj, sazlama, işəburaxma, texniki xidmət işləri yerinə yetirilir.

Yanğın siqnalizasiya sistemləri;

Avtomatlaşdırılmış yanğın söndürmə;

Robotlaşdırılmış yanğın söndürmə;

Emergency Shutdown System  - Qəzadayanma sistemi;

Fire and Gas systems (F&G)

Qaz təzahürü sistemi.

Dərin dəniz özüllərində Avtomatik Qazpaylayıcı Qurğuların (AQPQ) istehsalı, quraşdırılması, işə buraxılması, texniki xidməti.

Qazpaylayıcı Stansiyaların tikinti-quraşdırma işləri, ELSTER, FLOWSIC və s. tipli qaz ölçü avadanlıqlarında ölçülərin aparılması, məsafədən nəzarət olunması.

Elektrik intiqalı tənzimləyici və kəsici klapanların (AUMA) servis xidməti, təmiri və quraşdırılması.

Schneider, Siemens və digər aparıcı şirkətlərin istehsal etdiyi tezlik çeviricilərinin servis xidməti, diaqnostikası, təmiri və quraşdırılması.

İdarəetmə şkaflarının yığılması, IEC-61131 standartına uyğun PLC proqram təminatının, yazılması sahədə montaj olunması, sazlanması, test olunması, işə buraxılması sertifikatlı mütəxəssislərimiz tərəfindən yerinə yetirilir. İdarəetmə sistemləri Sistem inteqratoru və tərəfdaş olduğumuz dünyanın qabaqcıl PLC, DSC, SCADA sistemləri istehsalçılarının avadanlıq və proqram təminatları əsasında layihələndirilir və həyata keçirilir. Bunlara misal olaraq aşağıdakı istehsalçıların aparat və proqram təminatlarını göstərmək olar:

MitsubishiMELSEQ Q, iQR, FX seriyalı PLC-lər – GX Works, MX Component

HIMA – HIMax, HIQuadX, HIMatrix seriya PLC-lər – SILWorx proqram təminatı

Schneider Electric – TRICONEX, MODICON seriyalı PLC-lər – Tristation, Ecostructure proqram təminatı

Panasonic – FP2, FPX seriyalı PLC-lər – FPWIN pro proqram təminatı

Weintek – XE, iE s. seriyalı HMI panellər – Easy Builder proqram təminatı və s.

PLC proqramlaşdırılması;
SCADA və DSC sistemləri üçün verilənlər bazası və proqram təminatının tətbiqi;
GSM/GPRS, M2M, IoT və digər texnologiyalarından istifadə etməklə Smart həllər (Bina avtomatikası, Şəhər və Küçə işıqlandırma sistemləri)
Elektron cihaz və qurğuların təmir və sazlanması.

 

Layihələr