Abşeron Total Layihəsi

“Abşeron Yatağının Erkən Hasilat Proqramı (EPS) layihəsi ilə bağlı “Neft Daşlarının Mövcud İnfrastrukturuna Qəbul Platforması və Qoşulma Məntəqəsi” layihəsi üzrə NƏZARƏT ÖLÇÜ CİHAZLARININ və AVTOMATİKA VASİTƏLƏRİNİN quraşdırılması, işəburaxma - sazlanması işləri

2022 ci ildə işlərə başlanılıb , hazırda işlər davam edir