Tərəfdaşlar
Sentra QSC 10 il ərzində 35 Sifarişçinin 300-dən çox layihəsi həyata keçirilmişdir.